1.94 Povinné zverejňovanie - Nyilvános okmányok - Malé Kosihy - Kiskeszi.

Povinné zverejňovanie - Nyilvános okmányok

Povinné zverejňovanie


POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE PODĽA ZÁKONA NR SR Č. 546/2010 Z. Z.


Obec Malé Kosihy zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky, faktúry, zmluvy a dodatky tovarom a služibám vyhotovené, doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

zdroj

 Önkormányzati választások eredményei - (401.2 KB)

 Výsledky volieb 2018 - (401.3 KB)

 Informácie o spracúvaní osobných údajov pre kandidátov - (584.5 KB)

 Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie - (583.2 KB)

 Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov - (636.6 KB)

 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva - (527.8 KB)

 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce - (467.9 KB)

 Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov - (784.1 KB)

 Oznámenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie - 29-08-2018 08:55:51 (463 KB)

 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - 29-08-2018 08:49:29 (367.1 KB)

 Informácie pre voliča - 19-07-2018 09:52:50 (218 KB)

 Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebných obvodov - (500.2 KB)

 Zverejnenie počtu obyvateľov - 15-08-2018 10:07:21 (455.7 KB)

 Rozhodnutie predsedu NRSR - (130.1 KB)

 Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - (525.2 KB)


Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×