Oznamy - Hirdetés

Úradné oznamy / A hivatal hirdeti


Zber a triedenie separovaného odpadu


Obecný úrad v Malých Kosihách oznamuje občanom, že od 7. Septembra 2015 od stredy a následne každú stredu a štvrtok od 8:00 do 12:00 hodiny zabezpečujeme pri hasičskej zbrojnici zber separovaného odpadu, ako papier, plast, sklo a elektroodpad (staré televízie, rádia, chladničky, mrazničky, bojlery a pod.)

Lisovanie PET fliaš robíme speciálnym nástrojom (lis na PET fžaše). Prosíme Vás, aby ste flaše pred odovzdávaním nelisovali, nedlávili, nestláčali. Ďakujeme


Szelektív hulladékgyűjtés

Az ipolykiskeszii községi hivatal értesíti a lakosságot, hogy 2015. Szeptember 7.-től, szerdánként és csütörtökönként végzi a szelektív hulladék gyűjtését a tűzoltószertárnál. A papírt, a műanyagot, az üveget, és az elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép, bojler) 8-12 óra 

között veszik át.

A PET palackok préselését palackzsugorítóval végezzük. Kérjük, ne tömörítse, ne tapossa a palackokat az átadás előtt. Köszönjük

 

Policajný oznam

V poslednej dobe sa v Štúrove a v okolitých obciach vyskytli prípady krádeže vlámaním do rodinných domova bytov. Z tohto dôvodu polícia upozorňuje občanov, aby v prípade že v ich okolí, alebo v obci zbadajú tzv. pouličných predajcov alebo podozrivé osoby, ktoré vchádzajú do dvorov a príbytkov (predávajú paplóny, kuchynské potreby, skupujú starý šrot, perie a akumulátory), chcú rozmeni peniaze a pod. a ak sa tieto osoby spávajú neodbytne a obažujú spoluobčanov svojím správaním neodkladne zavolali na linku polície 158.


Rendőrségi közlemény

Az utóbbi időben, Párkányban és a környékbeli falvakban előfordultak lopások, betörtek családi házakba, lakásokba. Ezért a rendőrség figyelmezteti a polgárokat, amennyiben a közvetlen környezetükben illetve községükben utcai árusokat, gyanús személyeket látnak, akik bemennek az udvarokba, lakásokba, paplanokat, konyhai eszközöket árulnak, felvásárolják a fémhulladékot, szedik a tollat gyűjtik az elhasznált akkumulátorokat, pénzt akarnak felváltani vagy más ehhez hasonló tevékenységet folytatnak, mindeközben alkudoznak, tolakodóan viselkednek vagy más módon zaklatják a polgártársakat, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 158-as telefonszámon.


Zber pokosenej trávy

Obecný Úrad Malé Kosihy prosí obyvatežov, aby pozbierali pokosenú trávu pred svojim domom. Ďakujeme


A lekaszált fű összegyűjtése

Ipolykiskeszi községi hivatala megkéri a lakosokat, hogy gyűjtsék össze a lekaszált füvet a házuk előtt. Köszönjük


Törvényellenes az avar- és fűégetés

A környezetvédelmi tárca figyelmezteti a lakosságot, hogy a kertekben és a földeken törvénybe ütköző tett a száraz fű és egyéb biológiai szemét égetése.

A Környezetvédelmi Minisztérium tájékoztatása alapján a kertekben és a mezőkön felhalmozódott száraz biológiai anyagtól tilos égetéssel megszabadulni. A törvény szerint a füvet és más növényeket a település vagy a magántulajdonban lévő komposztáló helyekre kell elszállítani, vagy az arra kiszállított konténerekben kell felhalmozni. A tárca szerint az égetéssel veszélybe sodorják az emberek az élővilágot, a természetet és az emberek életét is. Ez alól nem képez kivételt a temetőkben, parkokban lévő elszáradt, kivágott flóra sem. A törvénysértőket 166 euróra büntethetik, jogi személyek esetében a bírság legfelsőbb határa 16 596 euró.
„A fű égetése nem csak tönkreteszi a környezetet és megöli az élőlényeket, hanem óriási gazdasági károkat is okozhat. Tönkreteszi a föld védőrétegét, segíti az agresszív növények terjedését, elpusztítja az apró élőlényeket, s ezzel csökkentik a nagyobb állatok táplálkozásának lehetőségeit.” – mondta Maroš Stano, a minisztérium szóvivője.
A tárca arra kéri a lakosságot, hogy amennyiben valaki szemtanúja ilyen jellegű égetésnek, az jelentse be azt a 112-es, vagy a 158-as illetve a 159-es telefonszámon. 
E tevékenység a pénzbírság terhe mellett még eljárás indítását is magával vonja.
forrás/zdroj: ujszo.com
törvény/zákon: 314/2001 


Cintorín

Odpad z hrobového miesta nájomca je povinný uloži do zbernej nádoby pri bráne. Zákaz sypa smeti v cintoríne, za plot a pri hornej bráne!


Temető

A sírhely bérlője a gondozásánál keletkezett hulladékot a temető bejáratánál elhelyezett gyűjtő edénybe (konténerbe) köteles elhelyezni. A temetőben szemetelni, a kerítés mögé és a felső kapuhoz szemetet kihordani, kidobálni tilos!


 

 Zverejnenie elektronickej adresy - (413.2 KB)

Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podža zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×