Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP - Közös építkezési hivatal


 
 
          
DOVOLENKA: 23.08.2018 - 31.08.2018

Od 27.08.2018 do 31.08.2018 v stánkové dni bude úrad zatvorený.
 

 Dodatok4 - (524.5 KB)

 Dodatok3 - (698 KB)

 Dodatok2 - (573 KB)

 Dodatok - (514.9 KB)

 Žiadosť o stavebné povolenie bez územného rozhodnutia - (59.4 KB)

 žiadosť územné rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní - (38.9 KB)

 Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby - (14.3 KB)

 Správne poplatky - (27.6 KB)

 Ohlásenie reklamnej stavby SÚ - OpenDocument Text 1 - (38.4 KB)

 Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav - (22 KB)

 Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia - (42.5 KB)

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - (23 KB)

 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - (18.9 KB)

 ŽIADOSŤ - MZZO - (19.5 KB)

Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×