1.93 Zmluvy - Szerződések - Malé Kosihy - Kiskeszi.

Povinné zverejňovanie - Nyilvános okmányok > Zmluvy - Szerződések

Povinné zverejňovanie


Zmluvy


 Dohoda č. 20/17/012/23 - (822.6 KB)

 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - (642.7 KB)

 Energie a.s. - (777.7 KB)

 Right Audit s.r.o. - (755.2 KB)

 Dodatok k zmluve- T Com - (554.9 KB)

 ZSVS - Príloha k zmluve č. 71000146863 - (862.1 KB)

 ZSVS- Príloha k zmluve č. 71000146862 - (852 KB)

 ZSVS- Príloha k zmluve č. 71000146860 - (876.7 KB)

 ZSVS- Zmluva č. 71000146863 - (540.8 KB)

 ZSVS - Zmluva č. 71000146862 - (547.8 KB)

 ZSVS - Zmluva č. 71000146860 - (546.6 KB)

 ZSVS - Zmluva č. 71000146857 - (547.3 KB)

 AVK - (733.7 KB)

 Príkazná zmluva - (841.7 KB)

 Dohoda ÚPSVAR - (495.9 KB)

 Nájomná zmluva- PS Ipeľ - (1.7 MB)

 Dodatok č.1 - Tóth Attila - (929.9 KB)

 Zmluva o poskytovaní služieb- Tóth Attila - (678.5 KB)

 E-cycling - (2 MB)

 Kúpna zmluva - (826.9 KB)

 Dodatok ku zmluve ZSE - (700.6 KB)

 M obec - (1.4 MB)

 Envi pack - (1.1 MB)

 TKO Bajtava - (633.5 KB)

 HA-MAR Palivá - (988 KB)

 RIGHTAUDIT s.r.o. - 20-07-2018 09:04:10 (3.9 MB)

 Topset solution s.r.o - (6.7 MB)

 TOPSET - Zmluva aktualizácii programov - (8 MB)

 ZMLUVA O ZABEZPEĆENÍ ODDELENÉHO ZBERU ELEKTROODPADU, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV - (5.9 MB)

 Kégel-Zmluva - (2.6 MB)

 Zmluva o zabezpečení ochranny osôb - (1.9 MB)

 zmluva o poskytovaní právnych služieb - (3.2 MB)

 RIGHTAUDIT s.r.o. - (3.1 MB)

 Zmluva o dielo-Ing.František Zahovay - (1.8 MB)

 SLOVGRAM - (1.8 MB)

 Zmluva o dielo-RRA - (2.7 MB)

 Zmluva s NATUR-PACK, a.s. v súlade zákona o odpadoch - 28-12-2015 09:49:40 (12.4 MB)

 Dodatok č.4 k zmluve č.3/MK/2008, zber a odvoz kom. odpadu - 28-12-2015 09:48:46 (1.2 MB)

 Zmluva č. 05/MK/2015 zbre a odvoz vyseparovaného odpadu - 28-12-2015 09:47:01 (1.8 MB)

 ZsVS - (2.4 MB)

 ZSE zas - (1.3 MB)

 ZSE VO - (1.3 MB)

 ZSE PZb - (1.3 MB)

 ZSE OcU - (1.3 MB)

 ZSE MS - (1.3 MB)

 ZSE kniľnica - (1.3 MB)

 ZSE DS - (1.3 MB)

 T-com - (1.4 MB)

 Skoda kredit - (1.2 MB)

 SEVENET s.r.o - (1.9 MB)

 Orange - (5.6 MB)

 Dotatok T-com - (947.2 KB)

 Zmluva o prenájme pozemkov 1 - (346.5 KB)

 Zmluva o prenájme pozemkov 2 - (411.9 KB)

 Zmluva o prenájme pozemkov 3 - (170.3 KB)

 Príloha_č. 1_k zmluve o prenájme pozemkov - (249.5 KB)

 Mikona odpad - (116.3 KB)

 Doxx - (460.1 KB)

 Kúpna zmluva na osobné motorové vozidlo - (9.1 MB)

 Elektrododpad_odvoz_zmluva - (1 MB)

 Obedy_ZS_Salka - (311.4 KB)

 Odvoz_odpadu_Bajtava - (563.1 KB)

 Zmluva o dielo - (667.1 KB)

 Zmluva o poskytovaní audítorských sluľieb - (99.3 KB)

 Regionálna rozvojová agentúra - (1.5 MB)

Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×