Povinné zverejňovanie - Nyilvános okmányok > Faktúry - Számlanyilatkozat

Povinné zverejňovanie


Faktúry 2018

Január

 ZSE - (1 MB)

 Zap.vod.spol. - (2.2 MB)

 SEVENET - (593.2 KB)

 SBS Eurosecurity - (601.3 KB)

 Joho - (675.9 KB)

 Bajtava1 - (615.5 KB)

 Bajtava - (641.2 KB)
Február

 ZSE - (965.5 KB)

 Zap.vod.spol. - (2.9 MB)

 T com - (930.1 KB)

 T-com - (741.3 KB)

 SWAN - (1.2 MB)

 Soaz - (677.6 KB)

 SEVENET - (599.1 KB)

 SBS Eurosecurity - (521.9 KB)

 Orange - (914 KB)

 Joho - (675 KB)

 Doxx - (544.7 KB)

 Cranium - (570.5 KB)

 Obec Bajtava - (543.7 KB)

 Bajtava1 - (545.3 KB)

 Bajtava - (619.8 KB)

 Avimar - (524.1 KB)
Marec

 ZSE - (1 MB)

 T com - (797.6 KB)

 T-com - (1.1 MB)

 SWAN - (1.2 MB)

 SLOVGRAM - (642.2 KB)

 SBS Eurosecurity - (480.2 KB)

 Orange - (879.6 KB)

 komunálna - (976.7 KB)

 Kominárstvo1 - (1.1 MB)

 Kominárstvo - (627.2 KB)

 joho 2 - (617.3 KB)

 Joho - (671.3 KB)

 Obec Bajtava - (530.6 KB)

 Bajtava1 - (630.2 KB)

 Bajtava - (582.6 KB)

 Avimar - (526.5 KB)
Apríl

 ZSE - (958 KB)

 Telekom - (848.7 KB)

 T-com - (1 MB)

 SWAN - (1.1 MB)

 SEVENET - (628.1 KB)

 SBS Eurosecurity - (494.7 KB)

 Orange - (1.5 MB)

 Galik Julius - (467.5 KB)

 Bajtava - (578.6 KB)

 Obec Bajtava - (601.2 KB)

 Avimar - (536 KB)
Máj

 ZSE - (963.9 KB)

 Vod.spol. - (2.3 MB)

 Telekom - (833.5 KB)

 T-com - (1.1 MB)

 SWAN - (1.2 MB)

 SEVENET - (602.3 KB)

 SBS Eurosecurity - (497.7 KB)

 Orange - (1.5 MB)

 Obec Bajtava - (567.1 KB)

 Bajtava - (574.4 KB)

 Bajtava - (506.7 KB)

 Obec Bajtava - (651.5 KB)

 Avimar - (513.2 KB)
Jún

 Ekotec - (614.9 KB)

 Telekom - (1 MB)

 Telekom - (837.4 KB)

 ZSE - (962.4 KB)

 ZSVS - (695.5 KB)

 Bajtava - 29-06-2018 10:01:25 (519.6 KB)
Júl

 ZSVS - (794 KB)

 Telekom - (1.9 MB)

 SWAN - (1.2 MB)

 Sevenet - (596.1 KB)

 Orange - (1.1 MB)

 Bajtava - (554.9 KB)

 Bajtava - (536.9 KB)

 Avimar - (581.3 KB)

August

 ZSVS - (859.8 KB)

 ZSE - (1.1 MB)

 Telekom - (1.9 MB)

 SWAN - (1.2 MB)

 SBS Eurosecurity - (514.8 KB)

 Orange - (1.5 MB)

 RIGHTAUDIT s.r.o. - (570.2 KB)

 Avimar - (566.7 KB)

 Bajtava - (559.6 KB)

 Bajtava - (509.9 KB)

 Bajtava - (622.9 KB)
September

 ZsVS - (650.6 KB)

 ZSE - (1.2 MB)

 Telekom - (779.2 KB)

 Telekom - (1 MB)

 SEVENET - (615.2 KB)

 Orange - (1.5 MB)

 Obec Bajtava - (568.1 KB)

 Obec Bajtava - (543.3 KB)

 Obec Bajtava - (564.4 KB)

 Obec Bajtava - (630.7 KB)

 Obec Bajtava - (550.5 KB)

 Avimar - (545.9 KB)
Október

 ZSE - (1.1 MB)

 Telekom - (1.8 MB)

 SEVENET - (646.5 KB)

 Orange - (1.6 MB)

 Palivá JOHO - (818.7 KB)

 Obec Bajtava - (617.6 KB)

 Obec Bajtava - (552.7 KB)

 Avimar - (616.1 KB)
November
December
Archív >>Kontakty - Elérhetőségek

Obecný úrad
Malé Kosihy 3
943 61 Salka

Tel. 036/7584133
Tel. 036/7584134
Tel. 036/7584135 
Fax. 036/7584134
Mob. 0905603471

ou@malekosihy.sk
starosta@malekosihy.sk
www.malekosihy.sk

Obec komunikuje ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny podľa zákona č. 184/1999 Z. z.

obecný úrad

×